עו"ד פסיכולוג ד"ר ינון היימן, תעבורה, משפט פלילי ופסיכולוגיה משפטית

 
  
 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


פסילות מנהליות
 
מדובר בסמכות הנתונה לקצין משטרה שדרגתו מפקח ומעלה. היה ויש לקצין יסוד סביר להניח, שהנהג עבר בחוק עבירה שהוגדרה כעבירה חמורה.
עבירה חמורה יכול ותהיה מעורבות בתאונת דרכים רגילה או קטלנית, לחלופין עבירה מהעבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה * (ראה/י בתחתית העמוד את עברות התוספת הרביעית).


קצין המשטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה ל – 3 תקופות שונות בהתאם לחומרת העבירה:

פסילה למשך 30 ימים במקרה שהנהג עבר עבירת תעבורה חמורה.
פסילה למשך 60 ימים במקרה שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים.
פסילה למשך 90 ימים במקרה שהנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם.

לאחר שרישיון הנהיגה של הנהג נלקח (במקום), על השוטר לתת לנהג אישור בדבר נטילת רישיונו ובד בבד לזמן את הנהג להופיע (לא יאוחר משלושה ימים) בפני קצין משטרה לצורך שימוע. במהלך שימוע זה הקצין אשר מתעתד לפסול את רשיונו של הנהג נותן לנהג להשמיע את טיעוניו. מדובר בהליך חשוב במיוחד מכיוון שבהליך זה הנהג מוסר גרסתו בפני רשויות החוק. לאחר שהנהג מסר גרסתו כמעט ובלתי אפשרי לסטות מגרסה זו בעתיד (יתכן שהנהג מצוי במצב של לחץ קיצוני או בלבול אשר יכול וישפיעו על גרסתו).
הקצין הפוסל אמור לשמוע את גרסתו של הנהג בנפש חפצה ולהחליט האם לפסול את רשיון הנהיגה של הנהג, אם לאו.

ערעור על החלטת הקצין הפוסל

ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הפסילה המנהלית, את הבקשה יש להגיש בבית המשפט שבתחומו בוצעה העבירה.
מדובר בבקשה בהתאם לסעיף 48 לפקודת התעבורה:
 
 
 
"48.            מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בבטחון הציבור." 
למען הנוחות מצ"ב תבנית של בקשה לביטול פסילה מנהלית.
 
 
בבית משפט השלום לתעבורה 
ב________
 
בעניין:
                                    מר ______   ת.ז. ________
                                    מרחוב _________________   (להלן: המבקש")
                                                באמצעות עו"ד, פסיכולוג, ד"ר ינון היימן.
                                                דניאל פריש 3, קומה 15, המגדל, תל אביב.
                                                טל: 03-6078888, פקס: 03-6078889
 
 -   נ   ג  ד -
 
                                     מדינת ישראל                                      (להלן: "המשיבה")
 
בקשה דחופה לביטול פסילה מנהלית – סעיף 48 לפקודת התעבורה.
 
בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לבטל את החלטתו של  המפקח  ______, קצין ______, מיום _______(להלן: "הקצין") בתיק משטרה מספר  _______ (להלן: "החלטה"). בהחלטה, החליט הקצין  לפסול בפסילה מנהלית את המבקש מלנהוג במשך ____ יום. ההחלטה מסתמכת על סעיף 47(ה) לפקודת התעבורה. ההחלטה מסתמכת על הנחה לכאורה של הקצין שיש להטיל אשמה על המבקש בגין __________ מיום ________  (להלן: "האירוע").

ואלה נימוקי הבקשה:
 
1.                 היעדר מסוכנות:
המבקש יטען כי אין סכנה לציבור מהמשך נהיגתו. המבקש יטען כי קיבל את רישיון הנהיגה שלו בשנת _______ והוא נוהג מאז ועד היום, וכי עברו התעבורתי אינו מכביד ובוודאי שאינו מצדיק פסילה בגין מסוכנות.     
2.                 היעדר ראיות לכאורה:
המבקש יטען, שעד שלא תתברר בבית המשפט מהות אשמתו, יש להשיב לו את רישיון הנהיגה שלו. בנוסף, ככל הידוע למבקש, ובהתחשב בעובדה שהמבקש עדיין לא הספיק לעיין בחומר החקירה, הרי שמדובר באירוע לכאורי אשר טרם הוכח דבר דבור על אופניו.
 3.                  הפסילה כפגיעה בחוק יסוד חופש העיסוק  
המבקש עובד כ ________. על כן, הנהיגה הינה מרכיב חשוב בעבודתו. בשל הפסילה, אין ביכולתו להמשיך לעבוד בתקופת הפסילה. על פי הפסיקה הנוהגת בבתי המשפט לתעבורה, יש להעניק משקל רב לעובדה, שהמבקש מתפרנס מנהיגה. שוב יטען המבקש  שעברו התעבורתי אינו מכביד (למיטב ידיעתו לפחות בשנתיים האחרונות לא הייתה לו כל הרשעה), ואם תימשך הפסילה, הוא עלול גם למצוא את עצמו מפוטר מעבודתו ובכך יגרם נזק בלתי הפיך לאדם שטרם הורשע.
4.                 מידתיות
המבקש יטען, שגם אם בסופו של דבר יקבל בית המשפט הנכבד את טענות התביעה (אשר מוכחשות על ידי המבקש) וימצא כי יש אשם בנהיגתו ובהתנהגותו של המבקש, הרי לא יהיה  זה סביר לשלול את רישיון הנהיגה שלו.
 יש לציין, שבאירוע לא נגרמו נזקי גוף או רכוש של מאן דהוא. 
זאת ועוד, אמנם על פי סעיף 5 לחוק-יסוד כבוד האדם וחירותו אין לפגוע בתוקפו של חוק סדר הדין הפלילי, אך יחד עם זאת, יש להתחשב ברוח החוק כשעומדים לנקוט בסנקציה כל כך משמעותית שיש בה משום הגבלת חירותו של אדם. המבקש  יטען שעל פי סעיף 8 לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו אין לשלול את החירות של אדם, במידה שאינה עולה על הנדרש. ועל כן, גם אם סעיף 47(ה) לפקודת התעבורה הסמיך את משטרת ישראל לפסול מנהלית אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה, יש לנהוג בסעיף זה בזהירות יתרה.
 5.                 ענישה למטרות הרתעה
המבקש יטען, שלא סביר שיאפשרו למשטרת התנועה להעניש נהג עוד בטרם קיבל את יומו בבית המשפט. קל וחומר טרם נשמעו טענותיו והוכחה אשמתו. יש לנהוג במקרים כאלה בגישה מצמצמת עד כמה שאפשר.
זאת ועוד, נכון למועד הגשת הבקשה המבקש אינו נוהג מזה כ- __ ימים שכן נפסל מלנהוג כבר מיום ______ . המבקש יטען כי כבר קיבל עונש שלטענתו אינו מוצדק וכי כבר נגרם לו נזק בל ישוער. אם בסופו של דבר ימצא בית המשפט הנכבד שהאשמה באירוע לא נופלת על המבקש, לא ניתן יהיה לפצות את המבקש על כל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשלילה המנהלית.
 
6.                 הפסילה כפגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו:
פסילה מנהלית על ידי שוטר בטרם משפט, יש בה פגיעה שמעל למידה הנדרשת בזכויות היסוד של המבקש וביניהן זכות הקניין, הנובעת בין השאר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כל עוד לא ניתנה הכרעת דין חלוטה ע"י שופט, קיימת תמיד האפשרות לזיכוי מלא. שלילת רישיון הנהיגה פוגעת באופן מתמשך ולא מוצדק בחירותו של המבקש, וזאת כאמור בטרם קיבל את יומו בבית המשפט. אם תימשך הפסילה המנהלית, ובסופו של דבר תוכח חפותו של המבקש, לא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחור.
 
7.                  שיקול הדעת של קצין המשטרה
 סעיף 47(ה) לפקודת התעבורה נוקט בזו הלשון:
"היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי העניין:
1)                בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם - יפסול את הנהג מלהחזיק   
                   רישיון  נהיגה לתקופה של 90 ימים;
2)                בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש - רשאי הוא לפסול את
                   הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;
3)              בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית - רשאי הוא לפסול את הנהג מלהחזיק
                 ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים".
המבקש יטען כי הסעיף מבחין לעניין פסילת רישיון הנהיגה בין עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם, לבין תאונת דרכים אחרת.
בתאונת דרכים שבה נהרג אדם החוק מורה למשטרה באופן חד משמעי ובצורה שאינה משתמעת לשתי פנים לפסול את רישיונו של הנהג, שלכאורה ביצע העבירה, למשך 90 יום.
בעבירות אחרות לפי סעיף 47(ה) (2) ו- 47 (ה) (3) החוק מקנה לקצין המשטרה שיקול דעת וכאשר הוא נוקט בלשון: "רשאי", קרי, קצין המשטרה אינו חייב לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, ובכך מעניק המחוקק שיקול דעת רחב לקצין המשטרה. במילים אחרות, קצין המשטרה רשאי לפסול את רישיון הנהיגה בשלילה מנהלית לתקופות קצרות יותר מ- 60 יום ו- 30 יום בהתאמה:
בעניינו של המבקש קצין המשטרה לא שקל כלל פסילה מנהלית הקצרה מ- 30 יום וזאת למרות שהתבקש לעשות כן על ידי המבקש.
 9.                 סוף דבר
 
לאור כל  האמור לעיל מתבקש כב' בית המשפט לקבל את הבקשה ולבטל את הפסילה המנהלית. לחילופין, מתבקש כבוד בית המשפט לקצר משמעותית את תקופת הפסילה.   
 
10.   מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.
                                                                                               
_____________
עו"ד, פסיכולוג, ד"ר ינון היימן
 
מצ"ב תצהיר המבקש כתמיכה בעובדות המנויות בבקשה.
 
תצהיר
אני הח"מ, _____ הנושא ת.ז. שמספרה ______  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
1.      הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה לביטול פסילה מנהלית. 
2.      נוכח סמיכות הזמנים טרם הספקתי לצלם את תיק המשטרה
3.      אי לכך, קרוב לודאי שחסרים מספר פרטים שקשורים לתיק זה ועל כן אני חייב
        להדגיש שאני נותן תצהירי זה על פי מיטב זכרוני והבנתי.
4.      העובדות האמורות בבקשה לפסילה המנהלית  ידועות לי מידיעה אישית.
5.      זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

                                                                                              ________________
                                                                                                     חתימת המצהיר
הנני מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני עורך הדין ינון היימן, במשרדי ברחוב דניאל פריש 3, ת"א, מר ______ הנ"ל אשר זיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ______  ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

                                                                                     ___________________
                                                                                     חתימת עו"ד + חותמת עו"ד
 


 
תוספת רביעית
(סעיפים 27 ו-47)


 
(1) עבירת נוהג ברכב מנועי לפי תקנה 22 לתקנות לגבי אי-ציות לתמרורים ב-36 וב-37 לענין אי מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים ולתמרור ה-1;
(2) עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות;
(3) עבירה לפי תקנה 27(א) לתקנות;
(4) עבירה לפי תקנה 47(ד) לתקנות לגבי עקיפה בדרך לא פנויה;
(5) עבירה לפי תקנה 47(ה)(5) לתקנות לגבי עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף;


 
(6) עבירה לפי תקנה 54(א)(1) עד (4) ו-(ה) לתקנות לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה;

 
(6א)     (נמחק);

 
(6ב)     (נמחק);

 
(7) (נמחק);
(8) עבירה לפי תקנה 67 לתקנות תוך גרימת סיכון להולך הרגל;


 
(8א)     עבירה לפי תקנה 84(ב) לתקנות, כשההסעה היא בשכר;

 
(8ב)     עבירה לפי תקנה 85(א)(5) לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים ב-25% או יותר על המשקל הכולל המותר;

 
(8ג)     עבירה לפי תקנה 502 לתקנות;

 
(9) (נמחק);

 
(10)     עבירה לפי סעיף 12א1(ב) ו-(ג) לפקודה;

 
(10א) עבירה לפי סעיף 12א2 לפקודה;

 
(11)     עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודה;

 
(12)     עבירה לפי סעיף 65 לפקודה.
 
 
.
 

 

 
Top

לייבסיטי - בניית אתרים