עו"ד פסיכולוג ד"ר ינון היימן, תעבורה, משפט פלילי ופסיכולוגיה משפטית

 
  
 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 עבירות הפקרה:
 
עבירת ההפקרה היא העבירה בעלת הענישה החמורה ביותר מבחינת דיני התעבורה. הן המחוקק והן בית המשפט נוטים להחמיר במיוחד בעבירה זו. הענישה על עבירה זו חמורה אף יותר מאשר הענישה בגין עבירת גרימת מוות ברשלנות.
עבירת ההפקרה נעה בין ענישה של 3 שנים מאחורי סורג ובריח בסיטואציית הפקרה "רגילה", לענישה בת 7 שנים ואף לענישה בת 14 שנים אם האדם המופקר ע"י הנהג נפגע או חלילה נהרג.
הענישה מפורטת להלן בסעיף 64א לפקודת התעבורה.


 
 
"64א.       (א)   נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, דינו – מאסר שלוש שנים.
           (ב)  נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא הזעיק עזרה, דינו – מאסר שבע שנים.
           (ג)   נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג אדם, ולא עצר או לא הזעיק עזרה כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר 14 שנים.
           (ד)  החליט בית המשפט להטיל על אדם עונש מאסר לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא ייתן עליו צו מבחן, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, ולא יטיל עליו מאסר על-תנאי בין כעונש יחיד ובין כעונש נוסף.
           (ה)  בסעיף זה, "הזעיק עזרה" – הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה, בהתאם לנסיבות המקרה, הזעיק את גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה, המתין ליד הנפגע עד להגעתם, דאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע
ככל יכולתו והגיש לנפגע עזרה ראשונה אם ביכולתו להגישה על פי הכשרתו."

 
 
בנוסף המחוקק מצא לנכון להתייחס גם לסוגיית אדם אשר מצוי היה ברכב בזמן אירוע ההפקרה, אף אם אדם זה לא נהג ברכב כלל, אלא היווה נוסע תמים, אשר לכאורה לא היה כל קשר בינו לבין התאונה. בסיטואציה כזו יכול ויוטל על הנוסע התמים עונש כדי מחצית מעונשו של הנהג המפקיר, כלומר מדובר בענישה שיכול ותגיע לשבע שנים מאחורי סורג ובריח.
 


 
 
"64א1.     נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיקם למקום התאונה, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אלא אם כן נוהג הרכב עצר והזעיק עזרה, בנסיבות כאמור בסעיף 64א(ב) או (ג); העובר על הוראה זו, דינו – מחצית העונש הקבוע בסעיף 64א(ב) או (ג), לפי העניין; הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16 שנים."
 
 
כאמור לעיל, אנו רואים, כי גישתו של בית המשפט לעבירה זו אינה סלחנית וחד משמעית. בית המשפט גורס, כי עצם מעורבותו של נהג בפגיעה באדם אחר מטילה עליו חובה חוקית ומוסרית להושיט עזרה לאדם הפגוע, אם עזרה פיזית ואם לקרוא לרשויות החוק הרלבנטיות באופן מיידי.
 
סיכום ותפקידו של עורך הדין בעבירות ההפקרה
אנו רואים שבית המשפט מתייחס בחומרה רבה לכלל עבירות ההפקרה. מדובר בעבירה אשר בית המשפט רואה עצמו כמחויב למגרה, באמצעות ענישה מרתיעה במיוחד. תפקידו של עורך הדין בתיק התעבורה הוא להבהיר לבית המשפט, כי מבחינה פסיכולוגית אין דינה של כל הפקרה זהה. יכול ויהא מקרה בו אדם הופקר אך לא מחמת כוונת זדון מטעמו של הנהג הפוגע, אלא מחמת "סטרס" אליו נכנס הנהג. יכול והנהג כלל לא הבחין כי פגע במאן דהוא, או יכול והנהג היה משוכנע שפגע בבעל חיים או עלה על מהמורה בכביש.
משכך, ברור שהיה ואדם מעורב בעבירת הפקרה עליו להתייעץ באופן מידי עם עורך דין.
 
 
 
 
                                               

 

 
Top

לייבסיטי - בניית אתרים