עו"ד פסיכולוג ד"ר ינון היימן, תעבורה, משפט פלילי ופסיכולוגיה משפטית

 
  
 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


שיטת הניקוד בתעבורה
מדובר בשיטה אשר נותנת ניקוד בגין כל עבירת תעבורה, הנקודות נעות בין 2  ל – 10 בהתאם לחומרת העבירה, כאשר אמצעי תיקון (ראו מטה פירוט באשר לאמצעי התיקון) יושת על הנהג החל מצבירה של  12 נקודות בתקופה הפחותה משנתיים (כלומר בניגוד לשיטה הקודמת, אין עבירה אחת יכולה לחייב את הנהג באמצעי תיקון).

טבלת הניקוד
 
2 נקודות

מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1   38 (א) נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2   83ב (א) נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3   90 (ו) גרירת רכב שלא בבטיחות
4   91 (א) גרירת מכונה ניידת שלא כדין
5   91 (ב) גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6   91 (ג) גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7   91 (ו) גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
8   91 (ז) גרירה באופנוע בלא היתר
9   97 (א)(ב) (ג) נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
 
 


4 נקודות
מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1   21 (ב)(3) הפרעה או עיכוב תנועה
2   22 (א) 64 (ד) אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד
3   22 (א) אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4   28 (ב) נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5   36 (ה) כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
6   45 נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7   47 (א)
47 (ה) (2)
עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
8   48 (ב)
ו-(ג)
עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9   57 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10   67 (א) לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
11   85 (א)(3) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12   85 (א)(2)(ב) הובלת מטען המגביל שדה ראיה
13   93 (א)(1) אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14   95 (ד) נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15   96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
 
 


6 נקודות
מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1 2   נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי
2 62(2)   נהיגת רכב בקלות ראש
3   21 (ג) נהיגה בלא זהירות
4   22 (א) אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5   22 (א) אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
6   22 (א)
36 (ד)
נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7   23 (א)(1)(2) אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
8   26 (4)
27(ג)
נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9   33 (א) נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10   36 (ג) נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11   35, 46(א) נהיגה שלא בימין הדרך
12   37 נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי
13   39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)
נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
14   47 (ד)(3)(4)
47 (ח)
עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
15   64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68
אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
16   65
83 א
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון
17   83 ב (א) נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
18   85(א)(6)
86 (1),(2),(3)
הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
19   155 הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות
 
 


8 נקודות
מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1 10(א)   רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2 38(3) 21(ב)(2) תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם
3   21(ב)(4)
26(1)
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
4   27 (א) נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
5   44 (א) פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות)
6   47(ה)(1)ו-(ז) עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
7   54 (א)
22(2)
מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
8   54(א)
22(א)
מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9   56 (א)(1),(2),(3),(4) אי עצירה לפני מפגש רכבת
10   64 (ד)
22 (א)
נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
11   64(ה) נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
12   85 (א)(4) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
13   85(ד)(1)
ו- (ה)(3)
הובלת מטען החורג ממידות הרכב
14   85א (ו)(1)
(3)ו-(4)
הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15   168 שעות נהיגה מעל למותר
16   308 (ד) נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17   364ד(ב) נהיגה ללא טכוגרף תקין
18   364ה(ג) נהיגה בלא מגביל מהירות תקין
 
 


10 נקודות
מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1 סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977
  גרימת מוות ברשלנות
2 64(א)   הפקרה אחרי פגיעה
3   22(א)
54(א)
מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
4   22(א)
54(א)
מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
5   47(ד)
ו-(ה)(5)
עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
6   64(ג)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36
7   64(ד)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
8   64(ד)
22(א)
נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
9   67(א) לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
10   85(א)(5) הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר
11 62(3) 26(2)
169ב
נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
12 67   נהיגת רכב בזמן פסילה
 
 
 
 
נקודות תהיינה תקפות שנתיים מיום ביצוע העבירה.
מעל 22 נקודות תוארך תקופת הצבירה ל – 4 שנים.
מעל 12 נקודות ידרש קורס בסיסי של נהיגה נכונה.
מעל 24 נקודות הדרכה בנהיגה נכונה.
ההשתתפות בקורס אינה מוחקת את הנקודות. רק בחלוף תקפת הצבירה וההשתתפות בקורסים בהם יחוייב הנהג יימחקו הנקודות.
נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012, ייפסל רשיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי
 
על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רשיונו
אמצעי התיקון:
קורס נהיגה נכונה ומבחן בסיומו.
מבחן עיוני בנהיגה.
מבחן מעשי בנהיגה.
פסלתו של נהג מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.
בדיקות רפואיות
 
הטלת אמצעי תיקון:
 
 

אמצעי התיקון מספר הנקודות
קורס נהיגה נכונה בסיסי ובסופו מבחן (12 שעות לימוד( 12-22
קורס נהיגה מתקדם (יעודי) ובסופו מבחן (12 שעות לימוד( 24-34
פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים + מבחן עיוני 36 ומעלה
פסילת רשיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן עיוני + מבחן מעשי 36)  פעם שניה תוך 6 שנים) או 72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל
   
 
 
סכומים וקנסות בעברות נבחרות
 
 
 

פירוט קנס בשקלים
קודם חדש
תוקף רישיון הרכב פקע, יותר מ-4 חודשים ועד 6 חודשים 250 750
הפעלת קו שירות במונית ללא רישיון הזמנה לדין 1,000
אין אפוד זוהר ברכב, בתא הנהג הזמנה לדין 100
אי לבישת האפוד הזוהר על פי החובה הזמנה לדין 250
אי החזקת תעודות במצב נקי וניתן לקריאה הזמנה לדין 100
שימוש בטלפון ברכב ללא דיבורית 500 1,000
נסיעת אופנוע בשול הדרך 100 250
נסיעת קלנועית בכביש הזמנה לדין 100
העמדת רכב בכביש בין עירוני או בשול 100 250
העמדת רכב בשולי דרך מהירה 100 500
חניה או עצירה בתחום צומת, במקום כניסה לכלי רכב, במעבר חצייה או 12 מטר לפניו, בצד רכב אחר 100 250
חניה או עצירה בתחום תחנת מוניות שלא להוריד נוסע 100 250
נוסע העולה או יורד מרכב שלא כדין 100 250
אי חגירת ילדים ברכב בכל מושב שהוא 100 מאחור 250
בכל מקום
הסעת נוסע על אופנוע שרגליו אינן על תומכי הרגלים הזמנה לדין 250
לוחית זיהוי שלא ניתן להבחין במספר 250 500
עבירה על שעות נהיגה ומנוחה. 500 הזמנה לדין
         
           
 
 
 
בירור מספר הנקודות אשר נזקפות לזכותו של אדם ניתן לבצע בטלפון 5678*
 

 

 
Top

לייבסיטי - בניית אתרים